آموزش الکترونیکی موسسه آموزش عالی روزبهان
امروز : سه شنبه 28 - 3 - 98
هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)
خبر های عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 , 12:56
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 29 ارديبهشت 1398 , 12:25
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 29 ارديبهشت 1398 , 12:22
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 , 10:42
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398 , 10:40
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 21 ارديبهشت 1398 , 02:38
برگزاری جلسه هفتم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 21 ارديبهشت 1398 , 02:36
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 21 ارديبهشت 1398 , 02:34
برگزاری جلسه ششم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398 , 01:45
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398 , 12:55
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 15 ارديبهشت 1398 , 12:58
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 ارديبهشت 1398 , 01:47
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 , 08:36
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 08 ارديبهشت 1398 , 11:13
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 08 ارديبهشت 1398 , 10:51
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 03 ارديبهشت 1398 , 10:42
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 02 ارديبهشت 1398 , 09:00
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 26 فروردين 1398 , 09:47
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 24 فروردين 1398 , 08:46
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 24 فروردين 1398 , 08:44
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 19 فروردين 1398 , 10:46
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 19 اسفند 1397 , 01:19
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 14 اسفند 1397 , 09:21
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 13 اسفند 1397 , 04:16
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 11 اسفند 1397 , 02:13
جلسه حضوری برای بررسی اعتراضات درس های تاریخ اسلام و اندیشه 2 استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 03 بهمن 1397 , 10:16
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 06 دي 1397 , 07:54
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 29 آذر 1397 , 09:00
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 29 آذر 1397 , 08:58
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 28 آذر 1397 , 01:48
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 25 آذر 1397 , 11:03
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 25 آذر 1397 , 11:02
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 21 آذر 1397 , 12:33
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 21 آذر 1397 , 10:07
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 19 آذر 1397 , 02:26
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 13 آذر 1397 , 12:24
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 12 آذر 1397 , 02:21
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 12 آذر 1397 , 01:56
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 11 آذر 1397 , 09:31
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 05 آذر 1397 , 10:48
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 29 آبان 1397 , 08:29
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 28 آبان 1397 , 11:49
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 28 آبان 1397 , 08:53
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 23 آبان 1397 , 08:07
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 21 آبان 1397 , 11:32
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 15 آبان 1397 , 01:50
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 29 مهر 1397 , 11:05
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 مهر 1397 , 11:05
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 22 مرداد 1397 , 09:32
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 22 مرداد 1397 , 08:59
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 20 مرداد 1397 , 11:38
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 20 مرداد 1397 , 11:36
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 17 مرداد 1397 , 12:40
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 مرداد 1397 , 01:25
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 مرداد 1397 , 08:48
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 مرداد 1397 , 08:47
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 11 مرداد 1397 , 02:02
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 07 مرداد 1397 , 02:44
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 02 مرداد 1397 , 11:19
برگزاری جلسه چهارم حضوری بررسی اعتراضات درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 13 تير 1397 , 12:21
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان تکمیلی استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 05 خرداد 1397 , 12:33
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی تکمیلی (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 , 03:11
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی - استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 , 09:10
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 , 09:07
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان تکمیلی استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 , 08:48
برگزاری جلسه دوم (رفع اشکال) حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 03 خرداد 1397 , 08:47
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی تکمیلی (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 02 خرداد 1397 , 04:17
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی تکمیلی (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 خرداد 1397 , 02:38
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 خرداد 1397 , 01:58
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 , 11:59
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 , 11:53
برگزاری جلسه دوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 , 11:44
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 30 ارديبهشت 1397 , 03:30
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی - استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 30 ارديبهشت 1397 , 03:28
برگزاری جلسه اول حضوری زبان تکمیلی استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 29 ارديبهشت 1397 , 04:06
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 , 01:53
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 , 03:30
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397 , 03:23
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397 , 11:34
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 22 ارديبهشت 1397 , 01:43
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 20 ارديبهشت 1397 , 04:24
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 16 ارديبهشت 1397 , 03:17
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 15 اسفند 1396 , 10:36
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 07 اسفند 1396 , 12:56
برگزاری جلسه چهارم حضوری بررسی اعتراضات درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 05 بهمن 1396 , 01:51
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 05 دي 1396 , 12:50
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 04 دي 1396 , 11:42
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:45
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:43
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:38
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:37
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:36
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 آذر 1396 , 11:33
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 26 آذر 1396 , 09:09
برگزاری جلسه چهار حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 25 آذر 1396 , 01:27
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 آذر 1396 , 10:29
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 آذر 1396 , 10:28
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 آذر 1396 , 10:25
برگزاری جلسه سوم حضوری زبان عمومی خانم ها - استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 آذر 1396 , 10:20
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 آذر 1396 , 10:19
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 18 آذر 1396 , 11:11
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 16 آذر 1396 , 02:09
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک تکمیلی کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 16 آذر 1396 , 02:04
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 16 آذر 1396 , 02:01
برگزاری جلسه سوم حضوری زبان تکمیلی استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 16 آذر 1396 , 02:00
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 16 آذر 1396 , 01:59
برگزاری جلسه سوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 13 آذر 1396 , 09:13
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان عمومی - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 11 آذر 1396 , 12:48
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان عمومی خانم ها - استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 11 آذر 1396 , 12:45
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 آذر 1396 , 12:36
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 07 آذر 1396 , 09:02
برگزاری جلسه دوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 07 آذر 1396 , 08:54
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان پیش استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 04 آذر 1396 , 08:14
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 30 آبان 1396 , 09:39
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 27 آبان 1396 , 11:17
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 21 آبان 1396 , 10:39
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 21 آبان 1396 , 10:00
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 آبان 1396 , 10:29
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 آبان 1396 , 10:28
برگزاری جلسه اول حضوری زبان عمومی خانم ها - استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 16 آبان 1396 , 10:25
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 آبان 1396 , 03:40
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 آبان 1396 , 12:50
برگزاری جلسه جبرانی درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 10 آبان 1396 , 10:40
برگزاری جلسه اول حضوری زبان عمومی - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 09 آبان 1396 , 03:14
برگزاری جلسه اول حضوری زبان پیش استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 09 آبان 1396 , 03:12
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 06 آبان 1396 , 10:16
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 06 آبان 1396 , 10:10
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 06 آبان 1396 , 10:06
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 30 مهر 1396 , 10:22
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 29 مهر 1396 , 10:58
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 22 مهر 1396 , 08:06
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 19 مرداد 1396 , 10:47
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 16 مرداد 1396 , 11:51
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 16 مرداد 1396 , 11:49
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 15 مرداد 1396 , 12:30
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 15 مرداد 1396 , 09:42
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 مرداد 1396 , 01:51
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 09 مرداد 1396 , 10:40
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 09 مرداد 1396 , 09:25
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 01 مرداد 1396 , 09:47
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان عمومی - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 27 تير 1396 , 11:13
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 25 تير 1396 , 03:22
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 21 تير 1396 , 03:24
برگزاری جلسه اول حضوری زبان عمومی - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 20 تير 1396 , 09:49
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 03 خرداد 1396 , 12:10
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 03 خرداد 1396 , 12:08
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 03 خرداد 1396 , 12:07
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 03 خرداد 1396 , 12:03
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 01 خرداد 1396 , 10:45
برگزاری جلسه آخر حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 30 ارديبهشت 1396 , 10:15
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 , 09:18
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 27 ارديبهشت 1396 , 09:17
برگزاری جلسه پنجم(آخرین جلسه) حضوری درس تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 , 03:34
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 , 09:09
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان پیش استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 , 09:07
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان عمومی خانم ها - استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396 , 09:06
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 11:57
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 11:55
برگزاری جلسه آخر حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 09:03
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 08:56
برگزاری جلسه سوم حضوری زبان عمومی آقایان - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 08:55
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 23 ارديبهشت 1396 , 08:53
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 , 11:19
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 , 02:00
برگزاری جلسه آخر حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 , 01:54
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 ارديبهشت 1396 , 02:26
برگزاری جلسه اول حضوری زبان عمومی خانم ها - استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 , 03:30
برگزاری جلسه اول حضوری زبان پیش استاد شعبان پور عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 , 03:29
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 , 03:28
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 , 03:27
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396 , 03:24
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 09 ارديبهشت 1396 , 08:57
برگزاری جلسه دوم حضوری زبان عمومی آقایان - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 09 ارديبهشت 1396 , 08:55
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 09 ارديبهشت 1396 , 08:54
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 02 ارديبهشت 1396 , 01:39
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 02 ارديبهشت 1396 , 11:05
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 02 ارديبهشت 1396 , 09:59
برگزاری جلسه سوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 02 ارديبهشت 1396 , 09:56
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 27 فروردين 1396 , 10:36
برگزاری جلسه دوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 27 فروردين 1396 , 08:25
برگزاری جلسه اول حضوری زبان عمومی آقایان - استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 26 فروردين 1396 , 12:30
برگزاری جلسه حضوری درس اول الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 24 فروردين 1396 , 12:19
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 24 فروردين 1396 , 12:18
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 19 فروردين 1396 , 01:04
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 19 فروردين 1396 , 11:09
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 17 فروردين 1396 , 09:12
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 22 اسفند 1395 , 03:29
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 22 اسفند 1395 , 03:22
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 16 اسفند 1395 , 03:26
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 16 اسفند 1395 , 03:23
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 15 اسفند 1395 , 08:43
برگزاری جلسه ششم حضوری بررسی اعتراضات درس الکترونیکی تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 05 بهمن 1395 , 02:57
برگزاری جلسه چهارم حضوری بررسی اعتراضات درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 27 دي 1395 , 02:46
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش کارشناسی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 05 دي 1395 , 08:15
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 05 دي 1395 , 08:13
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 02 دي 1395 , 01:57
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 02 دي 1395 , 01:54
برگزاری جلسه پنجم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 02 دي 1395 , 01:01
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 02 دي 1395 , 12:42
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 02 دي 1395 , 12:40
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 29 آذر 1395 , 01:08
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
يكشنبه 28 آذر 1395 , 01:49
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:54
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:51
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:47
برگزاری جلسه ششم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:44
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:35
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 24 آذر 1395 , 01:33
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 21 آذر 1395 , 08:28
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 21 آذر 1395 , 08:17
برگزاری جلسه حضوری زبان پیش و زبان عمومی استاد عوازیان عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 18 آذر 1395 , 02:56
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 18 آذر 1395 , 02:48
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 18 آذر 1395 , 02:46
برگزاری جلسه چهارم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 آذر 1395 , 08:59
برگزاری جلسه حضوری زبان پیش و زبان عمومی استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 آذر 1395 , 08:57
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 آذر 1395 , 08:55
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 09 آذر 1395 , 04:41
برگزاری جلسه جهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 09 آذر 1395 , 04:27
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 03 آذر 1395 , 02:19
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 03 آذر 1395 , 11:12
برگزاری جلسه سوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 03 آذر 1395 , 11:04
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 27 آبان 1395 , 10:52
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 27 آبان 1395 , 10:14
برگزاری جلسه حضوری زبان پیش و زبان عمومی استاد عوازیان عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 27 آبان 1395 , 10:08
برگزاری جلسه سوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 26 آبان 1395 , 10:02
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
چهارشنبه 26 آبان 1395 , 09:55
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
شنبه 22 آبان 1395 , 10:38
برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
شنبه 22 آبان 1395 , 09:21
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 19 آبان 1395 , 02:27
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 19 آبان 1395 , 02:24
برگزاری جلسه دوم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 19 آبان 1395 , 02:18
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
دوشنبه 17 آبان 1395 , 02:17
برگزاری جلسه اول درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 16 آبان 1395 , 10:00
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 15 آبان 1395 , 03:39
جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 15 آبان 1395 , 03:08
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 15 آبان 1395 , 02:14
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
پنجشنبه 13 آبان 1395 , 12:20
تغییر زمان برگزاری جلسه حضوری زبان پیش و زبان عمومی استاد عوازیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 11 آبان 1395 , 10:23
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 11 آبان 1395 , 10:18
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 11 آبان 1395 , 09:04
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 11 آبان 1395 , 08:42
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 09 آبان 1395 , 03:26
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 09 آبان 1395 , 03:24
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
شنبه 08 آبان 1395 , 10:05
برگزاری جلسه اول درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 02 آبان 1395 , 10:31
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 29 مهر 1395 , 11:26
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 24 مهر 1395 , 01:03
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 24 مهر 1395 , 12:58
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 17 مهر 1395 , 08:35
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 17 مهر 1395 , 08:34
برگزاری جلسه حضوری بررسی اعتراضات درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 13 شهريور 1395 , 01:01
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 19 مرداد 1395 , 09:18
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 19 مرداد 1395 , 09:16
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 مرداد 1395 , 02:27
برگزاری جلسه سوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 مرداد 1395 , 11:22
برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 مرداد 1395 , 11:20
برگزاری جلسه اول درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 مرداد 1395 , 11:20
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 12:54
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 12:52
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 12:50
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 12:28
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 12:24
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 مرداد 1395 , 08:47
تغییر تاریخ برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 03 مرداد 1395 , 10:00
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 31 تير 1395 , 03:23
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 29 تير 1395 , 08:32
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 23 تير 1395 , 11:27
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 09 خرداد 1395 , 08:59
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 05 خرداد 1395 , 12:50
برگزاری جلسه هفتم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 03 خرداد 1395 , 02:15
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395 , 02:47
برگزاری جلسه ششم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 25 ارديبهشت 1395 , 08:45
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 25 ارديبهشت 1395 , 08:23
برگزاری جلسه رفع اشکال درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 , 08:26
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 , 08:21
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 23 ارديبهشت 1395 , 08:02
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 , 03:29
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 , 03:26
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 , 03:25
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 , 03:23
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 19 ارديبهشت 1395 , 03:26
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 18 ارديبهشت 1395 , 09:23
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 , 09:44
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 , 09:41
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 , 09:40
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 , 09:37
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395 , 10:13
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس اصول سرپرستی استاد معصومی فر عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 11 ارديبهشت 1395 , 11:27
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395 , 01:54
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395 , 01:53
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395 , 01:51
برگزاری جلسه ششم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395 , 01:47
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 09 ارديبهشت 1395 , 01:46
برگزاری جلسه سوم حضوری درس اصول سرپرستی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 04 ارديبهشت 1395 , 01:53
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 03:09
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 01:19
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 01:14
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 12:40
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 12:02
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 11:55
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 31 فروردين 1395 , 11:50
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 فروردين 1395 , 10:54
برگزاری جلسه دوم حضوری درس اصول سرپرستی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 فروردين 1395 , 10:47
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 فروردين 1395 , 10:34
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 فروردين 1395 , 10:27
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 25 فروردين 1395 , 10:19
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 03:10
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 03:06
برگزاری جلسه اول حضوری درس اصول سرپرستی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 03:01
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 02:58
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 02:45
برگزاری جلسه پنجم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 02:17
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 02:14
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 فروردين 1395 , 01:49
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 16 فروردين 1395 , 12:15
برگزاری جلسه چهارم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 فروردين 1395 , 09:46
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 22 اسفند 1394 , 01:58
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 18 اسفند 1394 , 11:33
برگزاری جلسه سوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 17 اسفند 1394 , 03:25
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 17 اسفند 1394 , 02:11
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 17 اسفند 1394 , 02:11
برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 16 اسفند 1394 , 10:53
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 12 اسفند 1394 , 08:26
برگزاری جلسه اول درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 06 اسفند 1394 , 02:28
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 دي 1394 , 03:34
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 دي 1394 , 03:32
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 دي 1394 , 03:27
برگزاری جلسه پنجم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 01 دي 1394 , 03:23
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 26 آذر 1394 , 01:43
رگزاری جلسه رفع اشکالی درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 26 آذر 1394 , 01:39
زمان برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 26 آذر 1394 , 01:37
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 23 آذر 1394 , 10:58
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 22 آذر 1394 , 02:39
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 آذر 1394 , 01:07
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 آذر 1394 , 01:04
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 17 آذر 1394 , 01:03
زمان برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 آذر 1394 , 12:21
برگزاری جلسه چهارم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 آذر 1394 , 12:09
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 14 آذر 1394 , 10:02
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 10 آذر 1394 , 03:09
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 10 آذر 1394 , 03:05
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 05 آذر 1394 , 03:32
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 05 آذر 1394 , 03:29
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 02 آذر 1394 , 09:29
برگزاری جلسه سوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 30 آبان 1394 , 02:06
تغییر زمان برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 28 آبان 1394 , 09:53
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 27 آبان 1394 , 01:02
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 27 آبان 1394 , 12:57
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 آبان 1394 , 12:47
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 آبان 1394 , 09:53
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 آبان 1394 , 09:49
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 آبان 1394 , 09:47
تغییر زمان برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 آبان 1394 , 09:42
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 19 آبان 1394 , 10:36
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس داریوش قریشی داریوش قریشی 0 داریوش قریشی
سه شنبه 19 آبان 1394 , 10:29
تغییر زمان برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 آبان 1394 , 11:06
عدم برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 آبان 1394 , 11:04
عدم برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 آبان 1394 , 11:02
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 17 آبان 1394 , 12:38
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 17 آبان 1394 , 10:13
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 آبان 1394 , 01:58
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کارشناسی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 آبان 1394 , 01:56
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش کاردانی استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 آبان 1394 , 01:55
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 16 آبان 1394 , 10:45
برگزاری جلسه دوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 13 آبان 1394 , 08:24
عدم برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان پیش دانشگاهی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 13 آبان 1394 , 08:10
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان پیش دانشگاهی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 11 آبان 1394 , 11:42
برگزاری جلسه اول درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 09 آبان 1394 , 03:32
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 09 آبان 1394 , 09:07
رگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 آبان 1394 , 11:52
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 06 آبان 1394 , 07:42
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 05 آبان 1394 , 10:20
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 27 مهر 1394 , 03:22
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 22 مهر 1394 , 07:23
بررسی حضوری اعتراض درس تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 07 شهريور 1394 , 08:26
بررسی حضوری اعتراض درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 27 مرداد 1394 , 02:53
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 19 مرداد 1394 , 11:30
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 18 مرداد 1394 , 12:22
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 14 مرداد 1394 , 01:53
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 13 مرداد 1394 , 11:24
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 12 مرداد 1394 , 10:10
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 12 مرداد 1394 , 10:08
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 10 مرداد 1394 , 12:34
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 10 مرداد 1394 , 12:05
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 06 مرداد 1394 , 01:52
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 06 مرداد 1394 , 01:49
بررسی حضوری اعتراض درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 24 تير 1394 , 02:15
بررسی حضوری اعتراض درس تاریخ اسلام استاد حیاتی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 08 تير 1394 , 03:06
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی اصول سرپرستی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 05 خرداد 1394 , 12:56
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن + بحث امتحانی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 04 خرداد 1394 , 05:52
برگزاری جلسه رفع اشکال درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 28 ارديبهشت 1394 , 09:10
برگزاری جلسات سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی و زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 28 ارديبهشت 1394 , 09:09
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 24 ارديبهشت 1394 , 10:10
برگزاری جلسه پنجم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 , 10:59
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 , 10:56
برگزاری سوم جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 , 10:54
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 , 10:52
برگزاری جلسه پنجم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 20 ارديبهشت 1394 , 01:48
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 20 ارديبهشت 1394 , 01:44
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 15 ارديبهشت 1394 , 02:45
برگزاری جلسات سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی و زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 , 11:04
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 13 ارديبهشت 1394 , 09:50
برگزاری دوم جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 , 12:34
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 , 12:24
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
سه شنبه 08 ارديبهشت 1394 , 12:23
برگزاری جلسه چهارم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 06 ارديبهشت 1394 , 08:43
برگزاری جلسات دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی و زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 05 ارديبهشت 1394 , 09:26
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394 , 11:10
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394 , 11:06
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394 , 10:59
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 02 ارديبهشت 1394 , 10:57
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 29 فروردين 1394 , 01:49
برگزاری جلسه سوم درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 29 فروردين 1394 , 01:46
تغییر زمان برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قران عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 27 فروردين 1394 , 10:13
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 26 فروردين 1394 , 02:43
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 22 فروردين 1394 , 09:47
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 20 فروردين 1394 , 02:48
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 20 فروردين 1394 , 02:14
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 20 فروردين 1394 , 11:50
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 17 فروردين 1394 , 07:59
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 24 اسفند 1393 , 10:01
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 20 اسفند 1393 , 10:19
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 20 اسفند 1393 , 10:17
برگزاری جلسات اول حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی و زبان پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 18 اسفند 1393 , 09:24
برگزاری جلسه اول حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 17 اسفند 1393 , 08:06
برگزاری جلسات اول و دوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
يكشنبه 17 اسفند 1393 , 02:15
برگزاری جلسه اعتراض حضوری درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
دوشنبه 13 بهمن 1393 , 01:43
اطلاعیه درس جمعیت خانواده استاد خانم عابدیان عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 01 بهمن 1393 , 10:34
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
پنجشنبه 04 دي 1393 , 10:42
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
شنبه 29 آذر 1393 , 04:10
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی استاد نجفی و فیزیک پیش استاد احمدی فولادی عکس معزالدین قریشی معزالدین قریشی 0 معزالدین قریشی
چهارشنبه 26 آذر 1393 , 03:41
عدم برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 25 آذر 1393 , 12:30
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 25 آذر 1393 , 12:29
مهلت پاسخ به سوال ریاضی پیش استاد بهنیا عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 23 آذر 1393 , 09:51
برگزاری جلسه آخر حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 23 آذر 1393 , 11:46
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 23 آذر 1393 , 11:06
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اصول سرپرستی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 20 آذر 1393 , 05:53
برگزاری جلسه هفتم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 16 آذر 1393 , 02:37
کلاس رفع اشکال استاد دریایی درس اخلاق اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 16 آذر 1393 , 09:08
برگزاری جلسه سوم فیزیک پیش استاد احمدی فولادی و زبان پیش استاد مرتضوی و انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 13 آذر 1393 , 10:54
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 08 آذر 1393 , 03:02
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 01 آذر 1393 , 10:35
برگزاری جلسه سوم و چهارم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 29 آبان 1393 , 01:26
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 27 آبان 1393 , 10:01
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
دوشنبه 26 آبان 1393 , 02:51
برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 25 آبان 1393 , 03:11
تغییر زمان برگزاری جلسه سوم حضوری درس الکترونیکی دانش و جمعیت خانواده عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 25 آبان 1393 , 12:23
عدم برگزاری جلسه حضوری درس دانش و جمعیت خانواده عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 24 آبان 1393 , 12:50
تغییر زمان برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 24 آبان 1393 , 10:34
برگزاری جلسه پنجم وششم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 18 آبان 1393 , 02:26
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 17 آبان 1393 , 01:34
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 17 آبان 1393 , 11:12
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 17 آبان 1393 , 11:08
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 11 آبان 1393 , 08:40
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 11 آبان 1393 , 08:31
برگزاری جلسه چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 11 آبان 1393 , 08:28
قابل توجه دانشجویان درس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 10 آبان 1393 , 11:12
عدم برگزاری کلاس های آقای استاد بهنیا، جلسه حضوری درس ریاضی پیش عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 04 آبان 1393 , 04:10
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 04 آبان 1393 , 11:28
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
يكشنبه 04 آبان 1393 , 10:08
تغییر زمان برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 03 آبان 1393 , 10:55
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی اصول سرپرستی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 01 آبان 1393 , 08:27
تغییر زمان برگزاری کلاس درس الکترونیکی ریاضی پیش دانشگاهی (کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 01 آبان 1393 , 08:26
برگزاری جلسه سوم و چهارم حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
پنجشنبه 01 آبان 1393 , 08:20
تغییر زمان برگزاری کلاس درس الکترونیکی ریاضی پیش (کاردانی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
دوشنبه 28 مهر 1393 , 01:12
برگزاری جلسه دوم حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
دوشنبه 28 مهر 1393 , 01:08
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
دوشنبه 28 مهر 1393 , 09:00
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 26 مهر 1393 , 11:34
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
شنبه 26 مهر 1393 , 11:33
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزش های دفاع مقدس عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
چهارشنبه 16 مهر 1393 , 11:52
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی زبان پیش عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 15 مهر 1393 , 11:24
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش (کاردانی و کارشناسی) عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 15 مهر 1393 , 11:24
برگزاری جلسات حضوری درس الکترونیکی تاریخ اسلام عکس سیدسعید موسوی سیدسعید موسوی 0 سیدسعید موسوی
سه شنبه 15 مهر 1393 , 11:22
برگزاری جلسه حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 20 مرداد 1393 , 03:48
جلسه حضوری درس الکترونیکی زبان عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 18 مرداد 1393 , 03:47
برگزاری جلسات حضوری دروس الکترونیکی تاریخ اسلام، تفسیر، اخلاق عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 13 مرداد 1393 , 10:53
پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی دانشگاه روزبهان عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 12 مرداد 1393 , 10:20
تشكيل جلسه حضوري درس اخلاق و تربيت اسلامي عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 06 مرداد 1393 , 01:08
برگزاری جلسات حضوری دروس الکترونیکی دانش خانواده، انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 02 مرداد 1393 , 10:03
تغییر زمان برگزاری کلاس انقلاب اسلامی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 31 تير 1393 , 12:31
قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان93-92 دروس الکترونیکی(تحت وب) اخذ نموده¬ اند: عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 24 تير 1393 , 09:08
تغییر زمان برگزاری کلاس انقلاب اسلامی استاد نجفی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 30 ارديبهشت 1393 , 03:50
تغییر کلاس ریاضی پیش استاد بهنیا عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 28 ارديبهشت 1393 , 05:34
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی زبان عمومی و انقلاب اسلامی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 28 ارديبهشت 1393 , 10:03
آخرین مهلت تحویل تکالیف درس دانش خانواده و جمعیت عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 27 ارديبهشت 1393 , 09:45
تشکیل جلسه حضوری درس فیزیک پیش عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 15 ارديبهشت 1393 , 02:28
عدم برگزاری جلسه حضوری درس انقلاب، ریاضی پیش عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
جمعه 12 ارديبهشت 1393 , 09:41
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی ریاضی پیش، زبان عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 , 02:56
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی زبان پیش دانشگاهی، دانش خانواده و جمعیت، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس، تاریخ اسلام عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 , 02:55
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 26 فروردين 1393 , 09:27
عدم برگزاری کلاس های آقای احمدی فولادی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 23 فروردين 1393 , 08:51
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 14 اسفند 1392 , 02:03
قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی سال جاری دروس الکترونیکی(تحت وب) اخذ نموده اند: عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 11 اسفند 1392 , 08:45
جلسه تجدید نظر درس انقلاب عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 08 بهمن 1392 , 10:47
تعطیلی آموزش و فارغ التحصیلان در ایام امتحانات تا تاریخ 22 دی ماه عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 03 دي 1392 , 12:57
حضور استاد نجفی در مؤسسه جهت رفع اشکال درس انقلاب عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 30 آذر 1392 , 04:58
تشکیل جلسه حضوری درس سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 25 آذر 1392 , 09:14
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 24 آذر 1392 , 12:40
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی(زبان عمومی-اخلاق-دانش خانواده و جمعیت-دفاع مقدس-فیزیک پیش-اصول سرپرستی-ریاضی پیش) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 12 آذر 1392 , 12:40
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 12 آذر 1392 , 09:08
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش دانشگاهی- تفسیر موضوعی قرآن عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 07 آذر 1392 , 12:35
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی(ارزشهای دفاع مقدس- تاریخ اسلام - دانش خانواده و جمعیت-فیزیک پیش-اخلاق-زبان پیش-زبان عمومی) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 06 آذر 1392 , 09:06
قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی سال جاری دروس الکترونیکی(تحت وب) اخذ نموده­ اند: عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 01 آبان 1392 , 01:50
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 25 مهر 1392 , 10:48
قابل توجه تمامی دانشجویان مؤسسه آموزش عالی روزبهان عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 20 مرداد 1392 , 11:04
تشکیل جلسه حضوری درس سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 15 مرداد 1392 , 09:17
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 15 مرداد 1392 , 08:59
شروع ترم تحصیلی جدید-تابستان 92-91 عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 25 تير 1392 , 09:42
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 , 12:59
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 21 ارديبهشت 1392 , 09:06
قابل توجه کلیه دانشجویانی که دروس الکترونیکی در ترم دوم سال تحصیلی 92-91 اخذ نموده اند عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 21 ارديبهشت 1392 , 09:04
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی *جمعیت و تنظیم خانواده، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، زبان عمومی، زبان پیش، انقلاب، اخلاق و تربیت اسلامی* عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 21 اسفند 1391 , 11:46
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی زبان انگلیسی عمومی، ریاضی پیش عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 10 دي 1391 , 09:13
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی اخلاق، تفسیر، زبان پیش، زبان عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 03 دي 1391 , 02:46
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی فیزیک پیش، تاریخ تحلیلی صدر اسلام عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 03 دي 1391 , 11:59
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 26 آذر 1391 , 09:54
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 26 آذر 1391 , 09:38
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی(فیزیک پیش، تاریخ تحلیلی صدر اسلام، جمعیت و تنظیم خانواده) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 26 آذر 1391 , 09:37
خبر فوری-زبان عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 26 آذر 1391 , 09:37
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی اخلاق و تربیت اسلامی، زبان انگلیسی عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 12 آذر 1391 , 03:37
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی ریاضی پیش دانشگاهی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 07 آذر 1391 , 11:59
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 06 آذر 1391 , 10:18
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 06 آذر 1391 , 10:10
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی زبان انگلیسی پیش دانشگاهی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 29 آبان 1391 , 11:04
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش * مقطع کارشناسی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 28 آبان 1391 , 10:54
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی زبان انگلیسی عمومی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 27 آبان 1391 , 03:24
تشکیل جلسه حضوری دروس الکترونیکی اخلاق و تربیت اسلامی ، انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 25 آبان 1391 , 09:26
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی فیزیک پیش *مقطع کاردانی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 18 آبان 1391 , 02:07
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی تاریخ تحلیلی صدر اسلام عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 15 آبان 1391 , 09:49
تشکیل جلسه حضوری درس الکترونیکی تفسیر موضوعی قرآن عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 11 آبان 1391 , 01:35
تشکیل جلسه حضوری دروس ریاضی پیش و انقلاب اسلامی ایران و ریشه های آن عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 11 آبان 1391 , 12:56
برنامه ی زمانبندی تشکیل جلسه توجیهی دروس الکترونیکی ترم مهر91 عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 03 آبان 1391 , 09:38
راهنمای ورود به سامانه آموزش الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 27 مهر 1391 , 09:53
قابل توجه کلیه دانشجویان ترم جدید(911) و دانشجویان مهمان عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 08 مهر 1391 , 10:25
خبر فوری: تشکیل جلسه حضوری درس زبان انگلیسی پیش دانشگاهی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 22 مرداد 1391 , 01:16
برنامه ی زمانبندی تشکیل کلاس حضوری دروس الکترونیکی تابستان 90-91 عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
پنجشنبه 19 مرداد 1391 , 02:26
ورود به سامانه آموزش الکترونیکی-(تغییر رمز) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 07 مرداد 1391 , 11:51
جلسه توجیهی دروس الکترونیکی ترم تابستان نیمسال 90-91 عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 26 تير 1391 , 11:38
قابل توجه دانشجویان ترم تابستان(903) و دانشجویان مهمان عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 20 تير 1391 , 08:12
قابل توجه دانشجویان درس ریشه های انقلاب استاد نجفی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 11 تير 1391 , 01:40
قابل توجه دانشجویان محترم درس سیستم های اطلاعات مدیریت(MIS) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 27 خرداد 1391 , 10:07
نحوه طرح سئوالات درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 24 خرداد 1391 , 03:39
تشکیل کلاس حضوری دروس الکترونیکی اخلاق اسلامی و زبان عمومی(خارجه) عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 26 ارديبهشت 1391 , 10:30
برنامه ی زمانبندی تشکیل کلاس حضوری دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
جمعه 22 ارديبهشت 1391 , 01:11
برگزاری کلاس حضوری درس الکترونیکی جمعيت و تنظيم خانواده عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
دوشنبه 18 ارديبهشت 1391 , 05:53
تغییر زمان کلاس حضوری تاریخ تحلیلی صدر اسلام به دلیل همزمان شدن با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391 , 10:16
کلاس حضوری درس الکترونیکی اخلاق اسلامی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 12 ارديبهشت 1391 , 02:31
زمان پاسخ گویی به اشکالات دانشجویان دروس الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
يكشنبه 03 ارديبهشت 1391 , 09:21
اطلاعیه مهم در خصوص برنامه ی زمانبندی تشکیل کلاس حضوری درس الکترونیکی(تفسیر موضوعی قرآن): عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
سه شنبه 29 فروردين 1391 , 02:56
برنامه ی زمانبندی تشکیل کلاس حضوری دروس الکترونیکی با حضور اساتید مربوطه عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 19 فروردين 1391 , 07:19
قابل توجه تمامی دانشجویانی که دروس الکترونیکی اخذ نموده اند عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
شنبه 19 فروردين 1391 , 10:39
قابل توجه دانشجویانی که دروس عمومی خود را به صورت الکترونیکی اخذ نموده اند عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 09 فروردين 1391 , 12:42
اطلاعیه مهم در خصوص برگزاری جلسه توجیهی دروس عمومی ارائه شده به صورت الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
جمعه 12 اسفند 1390 , 12:41
اطلاعیه مهم در خصوص جلسه توجیهی دروس عمومی ارائه شده به صورت الکترونیکی عکس محمد والهی محمد والهی 0 محمد والهی
چهارشنبه 10 اسفند 1390 , 02:48
اعلام نمرات ميانترم درس سيستمهاي اطلاعات مديريت عکس آقای بردیا بهنیا آقای بردیا بهنیا 0 آقای بردیا بهنیا
چهارشنبه 21 دي 1390 , 07:54